Người online: 1622

Họ và tên: Lương Văn Hùng

Tên thường gọi: Lương Văn Hùng

Ngày sinh: 10/6/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào đảng: 1/8/2007

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không