Người online: 213

Họ và tên: Lò Thị Việt Hà

Tên thường gọi: Lò Thị Việt Hà

Ngày sinh: 15/11/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chiềng An, thành phố Sơn La , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/5/2001

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không