Lượt truy cập: 15422487
Người online: 460

Họ và tên: Nguyễn Văn Danh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Danh

Ngày sinh: 12/7/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho (trước đây là xã Long An, huyện Châu Thành) , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chính trị, luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tiền Giang

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Tiền Giang

Ngày vào đảng: 18/12/1981

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh