Người online: 390

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 32    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 488

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Văn Nghiệm 2/9/1968 Nam Lạng Sơn
2 Đặng Bích Ngọc 29/9/1980 Nữ Hoà Bình
3 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 22/7/1982 Nữ Nam Định
4 Trần Hồng Nguyên 26/5/1969 Nữ Bình Thuận
5 Lại Thế Nguyên 22/6/1970 Nam Thanh Hoá
6 Quàng Thị Nguyệt 1/11/1997 Nữ Điện Biên
7 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 25/9/1972 Nữ Đắk Lắk
8 Nguyễn Thiện Nhân 12/6/1953 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Phạm Trọng Nhân 20/3/1972 Nam Bình Dương
10 Nguyễn Thị Yến Nhi 7/6/1980 Nữ Bến Tre

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10