Người online: 2113

     Kết quả tìm được: 14    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Lê Văn Cường

  Tên thường gọi: Lê Văn Cường

  Ngày sinh: 28/8/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Bác sĩ y khoa; Thạc sĩ chuyên ngành kế hoạch và chính sách y tế; Tiến sĩ y học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Lương Văn Cường

  Tên thường gọi: Lương Cường

  Ngày sinh: 15/8/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

 • Họ và tên: Đào Ngọc Dung

  Tên thường gọi: Đào Ngọc Dung

  Ngày sinh: 6/6/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân , Hà Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 • Họ và tên: Mai Văn Hải

  Tên thường gọi: Mai Văn Hải

  Ngày sinh: 23/12/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nga Trung, huyện Nga Sơn , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý đất đai; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Thanh Hoàn

  Tên thường gọi: Lê Thanh Hoàn

  Ngày sinh: 1/8/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Vũ Xuân Hùng

  Tên thường gọi: Vũ Xuân Hùng

  Ngày sinh: 6/5/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Khoa học quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Bùi Mạnh Khoa

  Tên thường gọi: Bùi Mạnh Khoa

  Ngày sinh: 2/6/1972

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Cao Mạnh Linh

  Tên thường gọi: Cao Mạnh Linh

  Ngày sinh: 23/1/1982

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Cầm Thị Mẫn

  Tên thường gọi: Cầm Thị Mẫn

  Ngày sinh: 12/11/1970

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

 • Họ và tên: Lại Thế Nguyên

  Tên thường gọi: Lại Thế Nguyên

  Ngày sinh: 22/6/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nga Trường, huyện Nga Sơn , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học Pháp lý Hà Nội; Thạc sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy , Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Võ Mạnh Sơn

  Tên thường gọi: Võ Mạnh Sơn

  Ngày sinh: 13/7/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chính trị, sư phạm ngữ văn; Tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Văn Thức

  Tên thường gọi: Trần Văn Thức

  Ngày sinh: 20/12/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm lịch sử; Tiến sĩ chuyên ngành sử học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Phạm Thị Xuân

  Tên thường gọi: Phạm Thị Xuân

  Ngày sinh: 11/10/1991

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 • Họ và tên: Cao Thị Xuân

  Tên thường gọi: Cao Thị Xuân

  Ngày sinh: 18/9/1969

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Thiết Ống, huyện Bá Thước , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15