Người online: 202

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuận

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thuận

Ngày sinh: 8/12/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế, luật; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ

Nơi làm việc: Công an thành phố Cần Thơ

Ngày vào đảng: 23/4/1990

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không