Người online: 939

Họ và tên: Nguyễn Thanh Cầm

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Cầm

Ngày sinh: 11/8/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quan hệ quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 22/5/2006

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không