Người online: 3514

Họ và tên: Nguyễn Minh Hoàng

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Hoàng

Ngày sinh: 16/5/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 12, quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 1/12/1983

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không