Lượt truy cập: 15402797
Người online: 953

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Yến

Tên thường gọi: Phạm Thị Hồng Yến

Ngày sinh: 7/8/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế đối ngoại; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV

Ngày vào đảng: 10/4/2006

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không