Người online: 2178

Họ và tên: Mai Văn Hải

Tên thường gọi: Mai Văn Hải

Ngày sinh: 23/12/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nga Trung, huyện Nga Sơn , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý đất đai; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 28/2/2000

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh