Người online: 3147

Họ và tên: Nguyễn Văn An

Tên thường gọi: Nguyễn Văn An

Ngày sinh: 30/11/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin; luật kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học máy tính; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 23/8/1999

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không