Lượt truy cập: 23991346
Người online: 107

Họ và tên: Lưu Bá Mạc

Tên thường gọi: Lưu Bá Mạc

Ngày sinh: 21/10/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điềm He, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm vật lý; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học và công nghệ giáo dục; Tiến sĩ vật lý

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ Văn phòng - Công nghệ trực thuộc Đảng bộ Sở, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.

Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 17/11/2015

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không