Người online: 1841

Họ và tên: Tráng A Tủa

Tên thường gọi: Tráng A Tủa

Ngày sinh: 6/12/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo , Điện Biên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm; Thạc sỹ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, 47 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 31/1/1994

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không