Người online: 151

Họ và tên: Huỳnh Thành Chung

Tên thường gọi: Huỳnh Thành Chung

Ngày sinh: 21/8/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tư vấn quản trị quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất - xây dựng - thương mại và nông nghiệp; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Cổ phần sản xuất - xây dựng - thương mại và nông nghiệp; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước

Đoàn ĐBQH: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không