Người online: 3111

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Lệ

Ngày sinh: 26/9/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thành ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 4/12/1993

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không