Người online: 5541

Họ và tên: Vũ Tiến Lộc

Tên thường gọi: Vũ Tiến Lộc

Ngày sinh: 1/1/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế đối ngoại; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Ngày vào đảng: 23/6/1985

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không