Lượt truy cập: 26346465
Người online: 394

Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc

Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20/7/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

Ngày vào đảng: 12/5/1982

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Miễn nhiệm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 83/2023/QH15 ngày 18/01/2023 của Quốc hội