Người online: 3277

Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc

Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20/7/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào đảng: 12/5/1982

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không