Lượt truy cập: 15383058
Người online: 158

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

 • Họ và tên: Triệu Quang Huy

  Tên thường gọi: Triệu Quang Huy

  Ngày sinh: 12/7/1973

  Dân tộc: Nùng

  Quê quán: Xã Bình Phúc, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

  Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính, kế toán; Thạc sĩ kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Lưu Bá Mạc

  Tên thường gọi: Lưu Bá Mạc

  Ngày sinh: 21/10/1980

  Dân tộc: Nùng

  Quê quán: Xã Điềm He, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm vật lý; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học và công nghệ giáo dục; Tiến sĩ vật lý

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

 • Họ và tên: Phạm Trọng Nghĩa

  Tên thường gọi: Phạm Trọng Nghĩa

  Ngày sinh: 14/11/1978

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn , Yên Bái

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Văn Nghiệm

  Tên thường gọi: Hoàng Văn Nghiệm

  Ngày sinh: 2/9/1968

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Bình La, huyện Bình Gia , Lạng Sơn

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành thương mại, kinh tế kế hoạch; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Chu Thị Hồng Thái

  Tên thường gọi: Chu Thị Hồng Thái

  Ngày sinh: 21/11/1984

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình , Lạng Sơn

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

 • Họ và tên: Trần Sỹ Thanh

  Tên thường gọi: Trần Sỹ Thanh

  Ngày sinh: 16/3/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15