Người online: 231

Họ và tên: Trần Văn Lâm

Tên thường gọi: Trần Văn Lâm

Ngày sinh: 27/1/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 5/10/1999

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không