Lượt truy cập: 15387329
Người online: 182

Họ và tên: Nguyễn Thị Sửu

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Sửu

Ngày sinh: 9/11/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tà ôi

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã A Ngo, huyện A Lưới , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nơi làm việc: Huyện ủy A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày vào đảng: 3/10/1996

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không