Lượt truy cập: 15416073
Người online: 10

Họ và tên: Trần Thị Hồng Thanh

Tên thường gọi: Trần Thị Hồng Thanh

Ngày sinh: 6/4/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình

Nơi làm việc: Thành ủy Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Ngày vào đảng: 26/4/2004

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không