Lượt truy cập: 23906420
Người online: 200
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nàng Xô Vi 11/2/1996 Nữ Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10