Lượt truy cập: 23806315
Người online: 80

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

 • Họ và tên: Lê Tiến Châu

  Tên thường gọi: Lê Tiến Châu

  Ngày sinh: 5/10/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành , Tây Ninh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Họ và tên: Lê Thị Thanh Lam

  Tên thường gọi: Lê Thị Thanh Lam

  Ngày sinh: 30/11/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Cửu , Đồng Nai

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Thanh Mẫn

  Tên thường gọi: Trần Thanh Mẫn

  Ngày sinh: 12/8/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A , Hậu Giang

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam;Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Lào

 • Họ và tên: Lê Minh Nam

  Tên thường gọi: Lê Minh Nam

  Ngày sinh: 28/2/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Quân

  Ngày sinh: 8/3/1980

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh , Hậu Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

 • Họ và tên: Thái Thu Xương

  Tên thường gọi: Thái Thu Xương

  Ngày sinh: 31/12/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành , Hậu Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15