Lượt truy cập: 15401741
Người online: 497

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

 • Họ và tên: Lê Tiến Châu

  Tên thường gọi: Lê Tiến Châu

  Ngày sinh: 5/10/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành , Tây Ninh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

 • Họ và tên: Lê Thị Thanh Lam

  Tên thường gọi: Lê Thị Thanh Lam

  Ngày sinh: 30/11/1974

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Cửu , Đồng Nai

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Thanh Mẫn

  Tên thường gọi: Trần Thanh Mẫn

  Ngày sinh: 12/8/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A , Hậu Giang

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

 • Họ và tên: Lê Minh Nam

  Tên thường gọi: Lê Minh Nam

  Ngày sinh: 28/2/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Quân

  Ngày sinh: 8/3/1980

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh , Hậu Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

 • Họ và tên: Thái Thu Xương

  Tên thường gọi: Thái Thu Xương

  Ngày sinh: 31/12/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành , Hậu Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15