Lượt truy cập: 26347526
Người online: 458

Họ và tên: Nguyễn Phú Cường

Tên thường gọi: Nguyễn Phú Cường

Ngày sinh: 19/6/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 5/7/1995

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tại Nghị quyết số 85/2023/QH15 ngày 22/5/2023