Người online: 1761

Họ và tên: Mai Khanh

Tên thường gọi: Mai Khanh

Ngày sinh: 22/10/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình,

Ngày vào đảng: 15/8/1996

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không