Lượt truy cập: 15402405
Người online: 603

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 30/11/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính kế toán các doanh nghiệp, hành chính học; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Long An

Ngày vào đảng: 24/10/1998

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không