Người online: 864

Họ và tên: Phạm Văn Thịnh

Tên thường gọi: Phạm Văn Thịnh

Ngày sinh: 13/12/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng; Cử nhân Luật (văn bằng 2); Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang

Ngày vào đảng: 8/8/2003

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không