Người online: 1915

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Chá A Của

  Tên thường gọi: Chá A Của

  Ngày sinh: 14/11/1974

  Dân tộc: Mông

  Quê quán: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chăn nuôi - thú y; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

 • Họ và tên: Hoàng Thị Đôi

  Tên thường gọi: Hoàng Thị Đôi

  Ngày sinh: 4/6/1977

  Dân tộc: Lào

  Quê quán: Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Sơn La

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Đông

  Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Đông

  Ngày sinh: 20/9/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Quàng Văn Hương

  Tên thường gọi: Quàng Văn Hương

  Ngày sinh: 3/7/1969

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý đất đai; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ Dân tộc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Lò Việt Phương

  Tên thường gọi: Lò Việt Phương

  Ngày sinh: 17/6/1973

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cầu đường; Kỹ sư Kinh tế xây dựng;Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Công Sỹ

  Tên thường gọi: Đinh Công Sỹ

  Ngày sinh: 25/11/1979

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Tường Hạ, huyện Phù Yên , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF); Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

 • Họ và tên: Vi Đức Thọ

  Tên thường gọi: Vi Đức Thọ

  Ngày sinh: 22/11/1976

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Xã Tú Nang, huyện Yên Châu , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý dự án xây dựng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15