Lượt truy cập: 15383876
Người online: 545

Họ và tên: Lê Tấn Tới

Tên thường gọi: Lê Tấn Tới

Ngày sinh: 4/4/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thành, thành phố Cà Mau , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thiếu tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 12/6/1993

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không