Lượt truy cập: 23818845
Người online: 229
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Âu Thị Mai 25/3/1978 Nữ Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10