Người online: 2193

Họ và tên: Tô Ái Vang

Tên thường gọi: Tô Ái Vang

Ngày sinh: 29/5/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hoa

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng

Ngày vào đảng: 1/9/1997

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không