Người online: 241

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Dung

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Dung

Ngày sinh: 4/8/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành y khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Ủy viên Ban Thường vụ công đoàn ngành y tế Thái Bình; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Thư ký Hội Y tế công cộng Thái Bình; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Ngày vào đảng: 13/11/2000

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không