Lượt truy cập: 19338342
Người online: 114

Họ và tên: Ngô Văn Tuấn

Tên thường gọi: Ngô Văn Tuấn

Ngày sinh: 2/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Bão, huyện Tiên Du , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính tín dụng; Thạc sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bí thư Ban Cán sự, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước

Nơi làm việc: Kiểm toán Nhà nước

Ngày vào đảng: 6/11/1998

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không