Lượt truy cập: 15383102
Người online: 193
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trịnh Xuân An 16/5/1982 Nam Đồng Nai
2 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
3 Hà Thọ Bình 4/12/1968 Nam Hà Tĩnh
4 Phạm Thúy Chinh 15/1/1970 Nữ Hà Giang
5 Trần Đình Chung 25/8/1967 Nam TP Đà Nẵng
6 Vũ Thanh Chương 9/5/1968 Nam TP Hải Phòng
7 Hoàng Anh Công 28/3/1971 Nam Thái Nguyên
8 Quản Minh Cường 26/6/1969 Nam Đồng Nai
9 Lê Quang Đạo 23/3/1971 Nam Phú Yên
10 Nguyễn Xuân Dắt 14/1/1967 Nam Sóc Trăng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10