Người online: 6205

Họ và tên: Võ Văn Kim

Tên thường gọi: Vũ Trọng Kim

Ngày sinh: 23/3/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Cao cấp thanh vận

Nghề nghiệp, chức vụ : Luật sư; Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam

Ngày vào đảng: 7/5/1972

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không