Người online: 6813

Họ và tên: Vũ Hồng Luyến

Tên thường gọi: Vũ Hồng Luyến

Ngày sinh: 29/3/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, tổ chức

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên

Ngày vào đảng: 10/9/2010

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không