Lượt truy cập: 16830779
Người online: 290

Họ và tên: Lâm Văn Mẫn

Tên thường gọi: Lâm Văn Mẫn

Ngày sinh: 10/12/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Tâm, huyện Châu Thành , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh uỷ Sóc Trăng

Ngày vào đảng: 17/4/1998

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh