Lượt truy cập: 15402014
Người online: 305

Họ và tên: Triệu Thị Ngọc Diễm

Tên thường gọi: Triệu Thị Ngọc Diễm

Ngày sinh: 2/2/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hoa

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Vĩnh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Ngày vào đảng: 3/2/2005

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không