Người online: 288

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 7/8/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật quốc tế, luật kinh doanh toàn cầu

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 22/1/2009

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không