Người online: 2925

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Đoàn Thị Lê An

  Tên thường gọi: Đoàn Thị Lê An

  Ngày sinh: 26/2/1979

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý văn hóa; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

 • Họ và tên: Đàm Minh Diện

  Tên thường gọi: Đàm Minh Diện

  Ngày sinh: 7/2/1970

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Hoàng Tung, huyện Hòa An , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chỉ huy tham mưu cao cấp, chiến dịch - chiến lược

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu I

 • Họ và tên: Bế Minh Đức

  Tên thường gọi: Bế Minh Đức

  Ngày sinh: 15/2/1974

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng , Cao Bằng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành triết học; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Hồng Minh

  Tên thường gọi: Trần Hồng Minh

  Ngày sinh: 4/11/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình; Tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

 • Họ và tên: Lại Xuân Môn

  Tên thường gọi: Lại Xuân Môn

  Ngày sinh: 29/11/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nam Vân, thành phố Nam Định , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Đỗ Quang Thành

  Tên thường gọi: Đỗ Quang Thành

  Ngày sinh: 19/10/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Pakistan

 • Họ và tên: Nguyễn Đình Việt

  Tên thường gọi: Nguyễn Đình Việt

  Ngày sinh: 9/7/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành thương mại, quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15