Lượt truy cập: 19342195
Người online: 144

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

 • Họ và tên: Trịnh Minh Bình

  Tên thường gọi: Trịnh Minh Bình

  Ngày sinh: 22/8/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Long

  Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Long

  Ngày sinh: 3/9/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành y khoa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế

 • Họ và tên: Bùi Văn Nghiêm

  Tên thường gọi: Bùi Văn Nghiêm

  Ngày sinh: 18/11/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quới An, huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

  Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Phong

  Ngày sinh: 21/5/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Đức, huyện Long Hồ , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên Thanh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Quyên Thanh

  Ngày sinh: 19/10/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Minh Trang

  Ngày sinh: 16/5/1979

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh ủy vi; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15