Lượt truy cập: 15401958
Người online: 285

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

 • Họ và tên: Trịnh Minh Bình

  Tên thường gọi: Trịnh Minh Bình

  Ngày sinh: 22/8/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Long

  Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Long

  Ngày sinh: 3/9/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành y khoa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế

 • Họ và tên: Bùi Văn Nghiêm

  Tên thường gọi: Bùi Văn Nghiêm

  Ngày sinh: 18/11/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quới An, huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

  Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Phong

  Ngày sinh: 21/5/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Đức, huyện Long Hồ , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên Thanh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Quyên Thanh

  Ngày sinh: 19/10/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Minh Trang

  Ngày sinh: 16/5/1979

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH kiêm nhiệm tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15