Lượt truy cập: 15416178
Người online: 125

Họ và tên: Phan Văn Giang

Tên thường gọi: Phan Văn Giang

Ngày sinh: 14/10/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành khoa học quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Nơi làm việc: Bộ Quốc phòng

Ngày vào đảng: 4/12/1982

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không