Người online: 267

Họ và tên: Trần Thanh Mẫn

Tên thường gọi: Trần Thanh Mẫn

Ngày sinh: 12/8/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam;Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Lào

Nơi làm việc: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 25/8/1982

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 20/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 118/2024/QH15 bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội