Người online: 197

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiển

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hiển

Ngày sinh: 16/2/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu lập pháp

Ngày vào đảng: 15/5/2007

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không