Người online: 209

Họ và tên: Y Vinh Tơr

Tên thường gọi: Y Vinh Tơr

Ngày sinh: 16/8/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mnông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đắk Liêng, huyện Lắk , Đắk Lắk

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lâm sinh; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Dân tộc

Ngày vào đảng: 22/3/2004

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không