Người online: 4179

Họ và tên: Nguyễn Xuân Dắt

Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Dắt

Ngày sinh: 14/1/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 9

Nơi làm việc: Quân khu 9

Ngày vào đảng: 19/8/1989

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không