Lượt truy cập: 19223592
Người online: 81

Họ và tên: Nguyễn Minh Tâm

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Tâm

Ngày sinh: 19/3/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng: 8/8/1997

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không