Lượt truy cập: 21513968
Người online: 165

Họ và tên: Lê Quang Mạnh

Tên thường gọi: Lê Quang Mạnh

Ngày sinh: 14/4/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý kinh doanh; Tiến sĩ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Thành ủy Cần Thơ

Ngày vào đảng: 17/10/2001

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không