Người online: 218

Họ và tên: Tạ Thị Yên

Tên thường gọi: Tạ Thị Yên

Ngày sinh: 18/11/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Thụy Sỹ

Nơi làm việc: Ban Công tác đại biểu, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/12/2004

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không