Lượt truy cập: 15401889
Người online: 268

Họ và tên: Hoàng Trung Dũng

Tên thường gọi: Hoàng Trung Dũng

Ngày sinh: 21/5/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hương Long, huyện Hương Khê , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Tiến sĩ chuyên ngành chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ngày vào đảng: 22/10/1994

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không